Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Nam Định

Thứ Tư ngày 26/04/2017

Thực hiện Kế hoạch số 765/KH-UBND ngày 22/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020. Để tổ chức, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị có hiệu quả đi vào chiều sâu, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:
Loading the player...